Dagcentrum

Steun

Elk jaar kunnen we dankzij de steun van onderstaande partners onze dienstverlening realiseren. Wij danken ook alle vrijwilligers, individuen en organisaties die ons met materiaal, voeding,... hebben ondersteund dit jaar. Niet alle giften zijn in geld uit te drukken. Bedankt voor jullie tijd, energie en engagement!

Wij danken deze ondersteunende instanties namens onszelf en de doelgroep voor de toegekende steun.

GGC
Subsidie voor de organisatie van het dagcentrum en subsidie in het kader van project 86.400 (Winteropvang).
Partnership inzake “Begeleiding specifieke doelgroepen”, geco's voor de trajectbegeleiding van specifieke doelgroepen
VGC
Subsidie voor de organisatie van culturele, sociale, educatieve en sportieve activiteiten met dak- en thuisloze personen te Brussel & huursubsidie voor de sportzaal & staycation zomer 2020 & plug-it 2019,…
Hobo krijgt ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het project RIGHTS FIRST. Voor meer info klik hier
Subsidie bijkomende tewerkstelling bij CAW Brussel en Hobo vzw
Subsidies voor projecten: Fonds armoede voor ons project digital empowerment(2020), Fonds Urban innovation Lab voor leertrajecten dakloze kinderen(2018-2019), Fonds Lippens voor activiteitenproject dakloze kinderen(2019), Fonds Covid 19 (2020)…
ING
Subsidie voor de verdere ontwikkeling van het project digital empowerment. (2019-20-21)
Subsidie voor theaterproject Forsiti'A
Subisidie voor theaterproject Forsiti'a. (2016)
SOS Fonds
Dankzij het SOSfonds kunnen we noodhulp aanbieden aan cliënten van Hobo.