Dagcentrum

Partners

Thuislozensector

Met elk van onze partnerorganisaties gaan we een samenwerking aan op maat. Deze wordt vastgelegd in een engagementsverklaring die we jaarlijks evalueren. Hierin wordt beschreven hoe we de samenwerking organiseren en wie (zowel vanuit Hobo als vanuit de partnerorganisatie) als contactpersoon zal optreden.

Er wordt gekozen of de contactpersoon van Hobo kan langsgaan tijdens een team- of bewonersvergadering, het eetmoment of een ander informeel moment om Hobo kenbaar te maken. De partnerorganisatie kan ook vragen dat een trajectbegeleider of polyvalent medewerker langskomt om meer informatie te geven rond een specifieke activiteit / atelier. Ons uiteindelijke doel is de cliënten zo vertrouwd mogelijk maken met Hobo.

Om ons aanbod kenbaar te maken bij de partnerorganisaties sturen wij om de twee weken onze activiteitenkalender door via mail. De contactpersoon in de organisatie zorgt ervoor dat de kalender besproken of opgehangen wordt in zijn/haar werking.

De uiteindelijke doelstelling van deze aanpak is om de toeleiding van mensen vanuit deze organisaties te vergemakkelijken en hen beter te kunnen ondersteunen.

Onthaalhuis voor vrouwen.

Dienst thuisbegeleiding voor vrouwen, gezinnen en kinderen

Ariane

Centrum voor dringend onthaal

Dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen.

Dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen.

Emancipatiehuis.

Onthaalhuis voor mannen, vrouwen en gezinnen en straathoekwerk.

Centrum beschut wonen, straathoekwerk en zorgwonen.

CAW Brussel - Onthaal

Begeleiding van mensen in een crisissituatie.

Centrum begeleid wonen.

Onthaalhuis voor jongeren.

Straathoekwerk.

Dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen.

Dagcentrum voor dak- en thuislozen mensen.

Capteur et créateur de logements Bruxellois

Opvangcentrum voor vrouwen en kinderen.

Fami-Home

Huisvestingsproject voor daklozen.

Onthaalhuis voor grote gezinnen.

Nachtopvang – Asile de nuit Pierre d’Angle.

Home Baudouin

Onthaalhuis voor mannen

Home Victor Du Pré

Onthaalhuis voor vrouwen met kinderen

Huis van Vrede

Opvangtehuis voor mannen en vrouwen.

Dagcentrum voor dak-en thuisloze mensen.

Medisch-sociaal centrum voor toxicomanen

Opvangcentrum voor mannen.

Onthaalhuis voor mannen, vrouwen en kinderen.

Begeleiding van personen met chronische aandoening (HIV,…)

Onthaalhuis voor vrouwen met of zonder kinderen.

Onthaalhuis voor vrouwen met of zonder kinderen.

Opvangcentrum voor gemarginaliseerde druggebruikers.

Dienstencentrum voor het kind.

Open Deur

Onthaalhuis voor vrouwen en kinderen.

Onthaalhuis en ambulante begeleiding voor slachtoffers van mensenhandel.

Opvanghuis voor daklozen.

Vereniging waar armen het woord nemen.

Onthaalhuis voor vrouwen, mannen en gezinnen.

Opvangcentrum voor daklozen.

Urgente nachtopvang.

Medische zorgen op straat voor daklozen.

Talita

Onthaaltehuis voor vrouwen en kinderen.

Onthaal en opvang druggebruikers.

Transit-onthaalhuis voor mannen.

Thuisbegeleidingsdienst

onthaaltehuis voor alleenstaande dak-en thuisloze mannen vanaf 21 jaar

centrum voor dagopvang 

Andere partners

Naast onze onontbeerlijke samenwerking met organisaties die rechtstreeks werken met onze doelgroep zijn ook volgende samenwerkingsverbanden van immens belang. In onze jaarverslagen kan u lezen wat ons partnerschap met deze organisaties inhoudt.

Een greep uit de organisaties waar we mee samenwerken: