Dagcentrum

Rapporten & jaarverslagen

Elk jaar steken we veel tijd en energie in ons jaarverslag en rapporten betreffende Hobo en de verschillende projecten die we opzetten. Hieronder ziet u de meest recente rapporten. U treft er niet alleen een weergave van het gerealiseerde, maar tevens onze visie, missie, ambities en signaleringen in terug.

We hopen steeds dat de signalen, opmerkingen en aanbevelingen die we hierin formuleren een luisterend oor of lezend oog vinden. Mocht u vragen, feedback, opmerkingen hebben, kan u ons steeds contacteren. Wij staan u graag te woord!

2022

Algemeen Jaarverslag 2022

Dit verslag geeft een compleet overzicht van wat we hebben gerealiseerd in 2022 binnen onze vijf pijlers. 

Meer details in het verslag

2021

Algemeen Jaarverslag 2021

Dit verslag geeft een compleet overzicht van wat we gerealiseerd hebben in 2021 binnen onze vijf pijlers.

Meer details in het verslag.

Staycation 2021

In de zomer van 2021 organiseerden we voor de tweede zomer op rij twee maal per week activiteiten voor kinderen in de urgente nachtopvang. 

Meer details in het verslag.

Project met kinderen in urgente nachtopvang

Zoals elk jaar zetten we tijdens de winter een project op met kinderen uit de urgente nachtopvang. Deze keer liep het project van november 2020 t.e.m. juni 2021. 

Lees er meer over in ons verslag

2020

Algemeen jaarverslag 2020

Dit verslag geeft een compleet overzicht van wat we gerealiseerd hebben in 2020 binnen onze vijf pijlers.

Meer details in het verslag.

Digital empowermentsproject voor dak- en thuisloze mensen te Brussel. (september 2019 - juni 2020)

Dit project stelde ons in staat om mobiele computerateliers te gaan geven in andere dak- en thuisloze organisaties.

Meer details in het verslag.

Rapportage Hobo ten tijde van Corona-lockdown (maart-juni 2020)

Hobo was tijdens de lockdown zeer actief. We gingen 7 dagen op 7 open en openden maar liefst twee extra onthaalpunten.

Lees hier het verslag van deze bewoge periode.

Project met kinderen uit urgente nachtopvang (deel I verslag) + Corona-aanpak ten tijde van de lockdown. (deel II verslag). (november 2019- juni 2020)

Elke winter zetten we een project op met kinderen uit de urgente nachtopvang. Dat deden we ook in de winter 19-20. Het project werd abrupt beëindigd door covid maar werd vervangen door een ander.

Meer details in het verslag.

 

2019

On the Move (digital empowerment voor dak -en thuisloze mensen te Brussel)

Voor u ligt het eindverslag van het project dat Hobo in 2019 opnieuw een stapje dichter zette naar een structurele manier van het aanpakken van de digitale kloof. Met het project ‘on the move’ gingen we verder met de vaststellingen die we hadden gedaan tijdens voorgaande digitale empowermentsprojecten van Hobo.

10 organisaties tekenden vrijwel meteen in op het project en verwelkomden ons bij hen voor de uitvoering van een intensieve computertraining (die we ‘Ordi mon Ami' hebben gedoopt) voor hun cliënten. 83 dak– en thuisloze mensen hebben deelgenomen aan deze ateliers. Dat is niet alleen te danken aan de vormingsgever die uitstekend werk levert, maar ook aan die organisaties zelf: net als ons zien zij in hoe de digitale kloof hun cliënten nog verder isoleert, hoe het hun gasten in hun dagelijkse leven hindernissen oplevert en achterstelt. Net als ons deden zij er dan ook alles aan om de mogelijkheid die Brussels Smart City aan hobo, aan hen en hun doelgroep heeft gegeven, te benutten.

Lees meer hierover in het verslag

 

 

Activiteitenproject en leerproject voor kinderen in de urgente nachtopvang te Brussel (2018-2019)

project met schoolgaande en niet-schoolgaande kinderen die verblijven in de urgente winteropvang van Brussel.

Meer details in het verslag.

Algemeen jaarverslag 2019

Dit verslag geeft een compleet overzicht van wat we gerealiseerd hebben in 2019 binnen onze vier pijlers.

Meer details in het verslag.

 

2018

Algemeen verslag van onze activiteiten tijdens 2018

Dit verslag geeft een compleet overzicht van wat we gerealiseerd hebben in 2018 binnen onze vier pijlers.

Meer details in het verslag.

Tentoonstellingsproject gerealiseerd in samenwerking met Albatros. (2017-juni 2018)

Creatief Project met als finaliteit een tentoonstelling in de Markten.

Meer details in het verslag.

Project om de digitale vaardigheden van onze doelgroep te verhogen (juni-december 2018)

De nood aan digitale vormingen voor onze doelgroep is hoog. Dit project gaf ons de kans ons aanbod gevoelig uit te breiden.

Meer details in het verslag.

2017

Algemeen verslag van onze activiteiten tijdens 2017

Dit verslag geeft een compleet overzicht van wat we gerealiseerd hebben in 2017 binnen onze vier pijlers.

Meer details in het verslag.

2016

Algemeen verslag van onze activiteiten tijdens 2016

Dit verslag geeft een compleet overzicht van wat we gerealiseerd hebben in 2016 binnen onze vier pijlers.

Meer details in het verslag.